Brand : ร้านค้าตัวแทนKGRSHOP
ร้านฮิปโปรเบท เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ร้านกุ๊ก ฟิชชิ่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
ร้านซาวด์คลับท่าม่วง กาญจนบุรี
ร้านศรีโลหะ ฟิชชิ่ง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
coffeefishing (สปป ลาว)
H&M Fishing Shop (จ.นนทบุรี)
S&T พุทธสาคร อุปกรณ์ตกปลา
กันเองฟิชชิ่ง (ชลบุรี)
ท้ายเหมืองฟิชชิ่ง (จ.พังงา)
บ่อตกปลา VIP ประชาอุทิศ90
ประมงใหม่ฟิชชิ่ง (จ.สงขลา)
ปอโต้ ฟิชชิ่ง (ชุมพร)
ยุ้ย ฟิชชิ่งช็อป
ร่มไม้ชายคา อุปกรณ์ตกปลา
ร้าน Joon Sakaeo Boat
ร้าน NN.Fishing Shop อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ร้าน SK ฟิชชิ่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี
ร้าน ก. สปอร์ตฟิชชิ่ง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ร้าน คมเบ็ด เมืองทองธานี
ร้าน จ๊อบ ฟิชชิ่ง
ร้าน ชล ฟิชชิ่งช็อป อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา
ร้าน น้องซัน ฟิชชิ่ง
ร้าน น้ำใสฟิชชิ่ง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ร้าน ลุงเจ ฟิชชิ่ง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ร้าน หลงฟิชชิ่ง (อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม)
ร้านRRR ฟิชชิ่ง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
ร้านคันกะรอก บางขุนเทียน
ร้านดิแอดเวนเจอร์ฟิชชิ่ง นครปฐม
ร้านดีอควอเรียม
ร้านตั้มฟิชชิ่งลัวร์
ร้านตั้มฟิชชิ่งลัวร์ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ร้านตี๋น้อยตกปลา
ร้านต้นทรัพย์ อ.สีชมพู จ.ขอนเเก่น
ร้านนกเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ร้านนครฟิชชิ่ง สมุทรปราการ
ร้านน็อตฟิชชิ่ง อ.เมือง จ.ตราด
ร้านบ้านตุ๊กตาฟิชชิ่ง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ร้านประมงใหม่ฟิชชิ่ง สงขลา
ร้านปลาธนิกุลฟาร์ม อ.บางบาล จ.อยุธยา
ร้านปลาเล อ.เมือง จ.พังงา
ร้านปังปอนด์ฟิชชิ่ง อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
ร้านปากนครฟิชชิ่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ร้านพีแอนด์จีฟิชชิ่ง
ร้านลพบุรี ฟิชชิ่ง อ.เมือง จ.ลพบุรี
ร้านลือฟิชชิ่ง
ร้านลุงปื๊ด ฟิชชิ่ง
ร้านลุงหนุ่ม ฟิชชิ่ง อ.เมือง จ.เพรชบูรณ์
ร้านสปิ๋วฟิชชิ่งช็อป อ.เมือง จ.เชียงราย
ร้านสระเเก้วโบ๊ท
ร้านหนึ่งครับฟิชชิ่ง อ.สามงาม จ.พิจิตร
ร้านหนึ่งมินิมาร์ท อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ร้านหมวยโคกเมา บางกล่ำ จ. สงขลา
ร้านหลังม.ฟิชชิ่ง
ร้านหัตถกิจฟิชชิ่ง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ร้านออมกะตังค์ฟิชชิ่งช็อป (จ.นคราาชสีมา)
ร้านอำนวยฟิชชิ่ง (อ.บางคล้า จ.ชะเฉิงเทรา)
ร้านอิสานฟิชชิ่งช็อป 1
ร้านอุปกรณ์ตกปลานายสุรชัย มาสุฆะ
ร้านอ๋องเต็มคำฟิชชิ่ง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ร้านเดชชลการเกษตร อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ร้านเมธาฟิชชิ่ง
ร้านเราและนาย ฟิชชิ่งทีม อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ร้านเวียงเงินฟิชชิ่ง จ.เชียงราย
ร้านแม็กฟิชชิ่งช็อป อ.เมือง จ.ลำพูน
ร้านแอลวายเค ฟิชสโตร์ แอนด์ฟิชชิ่ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ร้านโชคชัยฟิชชิ่ง สมุทรสาคร
ร้านโซน่าฟิชชิ่ง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ร้านโอ๋ฟิชชิ่ง
ร้านไร ่เบญจวรรณ ฟิชชิ่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ศรีโลหะฟิชชิ่ง (จ.กาญจนบุรี)
อุปกรณ์ตกปลาอาร์ตฟิชชิ่ง แขวง/เขตประเวศ กทม
เพื่อนตกปลาพรหมพิราม (จ.พิษณุโลก)
เอก.อาร์.ซี . ฟิชชิ่ง ปากช่อง
ไร่เบญจวรรณ ฟิชชิ่ง