STRADIC SW 2020 (Spinning)
Update date : 2022-12-21 12:44
Brand : SHIMANO
STRADIC SW 2020 (Spinning)
 
รอกนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึง "การใช้งานของชุดขับเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลง" ในสถานการณ์น้ำเค็มที่รุนแรง คลัตช์ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งเส้นใช้การป้องกัน X ซึ่งช่วยเพิ่มการกันน้ำ นอกจากนี้ยังมีเกียร์ HAGANE ที่หล่อเย็นเพื่อความแม่นยำที่แข็งและทนทานตัวบอดี้ HAGANE เพื่อป้องกันการโก่งตัวและการบิดเบี้ยว และ X - SHIP ที่ให้น้ำหนักเบาเมื่อเจอกับงานหนัก ด้วยการปรับปรุงความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นรอกนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งการเล่นเกมบนชายฝั่งและการตกปลานอกชายฝั่งด้วยผ้าเบรคคาร์บอนที่ทนทานและลูกบิดมือจับแบบ  CI4 + เพื่อการรองรับเพิ่มเติม
Specifications
Product Image รุ่น ประเภท ขนาด มือจับ-ด้ามจับ น.น. Line B D G ราคา
ขาย
ราคา
โปรโมชั่น
ราคา
ร้านค้า
STRADIC SW 2020 #SW10000HG SWJIGGING (ชายฝั่งและบนเรือ)เบอร์ 10000HGแบบกลม CI4+Weight: 660 g.LINE : PE 5-300 (No./m)Bearings : 6+1 Drag Max : 13 kg.Gear Ratio : 5.6:1 9,700
0
xxx
STRADIC SW 2020 #SW4000XG SWJIGGING (ชายฝั่งและบนเรือ)เบอร์ 4000XGแบบกลม CI4+Weight: 300 g.LINE : PE 1.5-320 (No./m)Bearings : 6+1 Drag Max : 11 kg.Gear Ratio : 6.2:1 8,100
0
xxx
STRADIC SW 2020 #SW5000XG SWJIGGING (ชายฝั่งและบนเรือ)เบอร์ 5000XGแบบกลม CI4+Weight: 430 g.LINE : PE 2-350 (No./m)Bearings : 6+1 Drag Max : 12 kg.Gear Ratio : 6.2:1 8,200
0
xxx
STRADIC SW 2020 #SW6000HG SWJIGGING (ชายฝั่งและบนเรือ)เบอร์ 6000HGแบบกลม CI4+Weight: 440 g.LINE : PE 2-440 (No./m)Bearings : 6+1Drag Max : 12.0 kg.Gear Ratio : 5.7:1 8,400
0
xxx
STRADIC SW 2020 #SW6000PG SWJIGGING (ชายฝั่งและบนเรือ)เบอร์ 6000PGแบบกลม CI4+Weight: 440 g.LINE : PE 2-440 (No./m)Bearings : 6+1Drag Max : 12 kg.Gear Ratio : 4.6:1 8,400
0
xxx
STRADIC SW 2020 #SW6000XG SWJIGGING (ชายฝั่งและบนเรือ)เบอร์ 6000XGแบบกลม CI4+Weight: 440 g.LINE : PE 2-440 (No./m)Bearings : 6+1Drag Max : 12.0 kg.Gear Ratio : 6.2:1 8,400
0
xxx
STRADIC SW 2020 #SW8000PG SWJIGGING (ชายฝั่งและบนเรือ)เบอร์ 8000PGแบบกลม CI4+Weight: 650 g.LINE : PE 4-300 (No./m)Bearings : 6+1 Drag Max : 13 kg.Gear Ratio : 4.9:1 9,600
0
xxx
Specifications
เบอร์ 10000HG
ราคาขาย 9,700 บาท
เบอร์ 4000XG
ราคาขาย 8,100 บาท
เบอร์ 5000XG
ราคาขาย 8,200 บาท
เบอร์ 6000HG
ราคาขาย 8,400 บาท
เบอร์ 6000PG
ราคาขาย 8,400 บาท
เบอร์ 6000XG
ราคาขาย 8,400 บาท
เบอร์ 8000PG
ราคาขาย 9,600 บาท
Feature Brands
CRAZEE
VITBANG
TOUGHFIA
LURESTAR
Ardent
LTG
UNDERGROUND
xzuka fishing club
Lure Fishing GT-BIO
Pro-Hunter
YAMASHITA
TACKER
กัดยับ
BONE
WD-40
GETSUN
O2+
NEXT
YAMATO
PENRITE

Pages