Shimano Stradic FL 2019 (Spinning)
Update date : 2021-05-23 04:00
Brand : SHIMANO
Shimano Stradic FL 2019 (Spinning)

SHIMANO 2019 STRADIC FL
รอกสปินที่กระแสแรงที่สุดในปีนี้เลย STRADIC FL รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนามาจากตัวเก่าอย่าง FK เดิมที่มีการแก้ไขในส่วนต่างๆให้เข้าถึงนักตกปลามากยิ่งขึ้น และเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเพื่อเอื้อให้การตกปลาง่ายขึ้น รวมทั้งยังทำให้รอกมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นไปอีกด้วย ถือว่าเป็นรอกราคาดีๆตัวนึงเลยครับ ที่นำเอาความชาญฉลาดเข้ามาใช้ทำให้สามารถเทียบเท่ารอกกับราคาสูงๆได้เลยทีเดียว

Specifications
Product Image น.น. Line B D G ราคา
ขาย
ราคา
โปรโมชั่น
ราคา
ร้านค้า
Shimano Stradic #1000FL weight : 185g.Line : Nylon Mono(No.-m) 2-100 / Nylon Mono(mm-m)0.25-90 / Nylon Mono(lb.-yds.)4-160Bearings : 6+1Drag Max : 3kg.Gear Ratio : 5.1:1 4,600
0
xxx
Shimano Stradic #1000HGFL weight : 185g.Line : Nylon Mono(No.-m) 2-100 / Nylon Mono(mm-m)0.25-90 / Nylon Mono(lb.-yds.)4-160Bearings : 6+1Drag Max : 3kg.Gear Ratio : 6.0:1 4,600
0
xxx
Shimano Stradic #2500FL Weight : 220g.Line : Nylon Mono(No.-m) 2.5-150 / Nylon Mono(mm-m)0.25-160 / Nylon Mono(lb.-yds.)8-140Bearings : 6+1Drag Max : 9 kg.Gear ratio : 5.3:1 4,750
0
xxx
Shimano Stradic #2500HGFL Weight : 220g.Line : Nylon Mono(No.-m) 2.5-150 / Nylon Mono(mm-m)0.25-160 / Nylon Mono(lb.-yds.)8-140Bearings : 6+1Drag Max : 9 kg.Gear Ratio : 6.0:1 4,750
0
xxx
Shimano Stradic #4000FL Weight : 280g.Line : Nylon Mono(No.-m) 4-150 / Nylon Mono(mm-m)0.30-180 / Nylon Mono(lb.-yds.)10-200Bearings : 6+1Drag Max : 11 kg.Gear ratio : 5.3:1 5,300
0
xxx
Shimano Stradic #4000XGFL Weight : 280g.PE(no.-m) 4-150 Bearings : 6+1Drag Max : 11 kgGear Ratio : 6.2:1 5,600
0
xxx
Shimano Stradic #5000XGFL Weight : 295g.PE(no.-m) 2-300Bearings : 6+1Drag Max : 11 kgGear Ratio : 6.2:1 5,600
0
xxx
Shimano Stradic #C3000FL Weight : 225g.Line : Nylon mono (No.-m) 3-150 / Nylon mono (mm-m) 0.25- 210 / Nylon mono (lb.-yds) 8-170Bearings : 6+1Drag Max : 9 kg.Gear Ratio : 5.3:1 4,850
0
xxx
Shimano Stradic #C3000HGFL Weight : 225g.Line : Nylon Mono(No.-m) 3-150 / Nylon Mono(mm-m)0.25-210 / Nylon Mono(lb.-yds.)8-170Bearings : 6+1Drag Max : 9 kg.Gear ratio : 6.0:1 4,800
0
xxx
Shimano Stradic #C5000XGFL Weight : 295g.Line : Nylon Mono(No.-m) 2-300 / Nylon Mono(mm-m)0.35-175 / Nylon Mono(lb.-yds.)12-195Bearings : 6+1Drag Max : 11 kg.Gear ratio : 6.2:1 5,600
0
xxx
Specifications
Shimano Stradic #1000FL
ราคาขาย 4,600 บาท
Shimano Stradic #1000HGFL
ราคาขาย 4,600 บาท
Shimano Stradic #2500FL
ราคาขาย 4,750 บาท
Shimano Stradic #2500HGFL
ราคาขาย 4,750 บาท
Shimano Stradic #4000FL
ราคาขาย 5,300 บาท
Shimano Stradic #4000XGFL
ราคาขาย 5,600 บาท
Shimano Stradic #5000XGFL
ราคาขาย 5,600 บาท
Shimano Stradic #C3000FL
ราคาขาย 4,850 บาท
Shimano Stradic #C3000HGFL
ราคาขาย 4,800 บาท
Shimano Stradic #C5000XGFL
ราคาขาย 5,600 บาท
Feature Brands
CRAZEE
VITBANG
TOUGHFIA
LURESTAR
Ardent
LTG
UNDERGROUND
xzuka fishing club
Lure Fishing GT-BIO
Pro-Hunter
YAMASHITA
TACKER
กัดยับ
BONE
WD-40
GETSUN
O2+
NEXT
YAMATO
PENRITE

Pages