Brand : นักขาย KGRSHOP
นักขาย ตั๊ก (เขตภาษีเจริญ จ.กทม)
นักขาย ตุงฮู (อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม)
นักขาย ทักษนัย (อ. เชียงแสน จ.เชียงราย)
นักขาย น้าเเขก (อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
นักขาย ป๋อม(อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
นักขาย วีระชัย (อ.ปะทิว จ.ชุมพร)
นักขาย อ๊อต (อ. แกลง จ. ระยอง)
นักขาย เอิร์ท (ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม )
นักขายกุ้ง (บางขุนเทียนชายทะเล จ.กรุงเทพ)
นักขายจรูญ (เขตบางบอน จ.กทม)
นักขายดวงพร (เขตบางกะปิ กทม)
นักขายธีระศักดิ์ (อ.ตากใบ จ.นราธิวาส)
นักขายฟี่ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา )
นักขายหน่อง (เขตลาดกระบัง จ.กทม)
นักขายอุ้ย (อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร )
นักขายเอก (เขตทุ่งครุ จ.กทม)
นักขายเอ้ (อ ชุมแพ จ ขอนแก่น)
นักขายแชมป์ (อ.เเกลง จ.ระยอง)
นักขายโจ (อ.อุทัย จ.อยุธยา)
นักขายโอ๊ต ( อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)