เหยื่อจิ๊ก
Stiunger Butterfly
Flasher Micro Jig
Bluewater Craft Limited Step Slider
Bluewater Craft Limited Speed Slider
Jigkari 5 กรัม
Jigkari 8g. เเบบมีตัวเบ็ด
Jigkari 14g. เเบบมีตัวเบ็ด
Jigkari 21g. เเบบมีตัวเบ็ด
ROCCO MICRO JIG (3.5g.)
ROCCO MICRO JIG (5g.)
ROCCO MICRO JIG (7g.)
JiggingWing 100g.
Micro Jig Dub Step
Feature Brands
55267
208
47498
208
22534
208
20248
208
18573
208
3295
208
2097
208
539
208
534
208
503
208
497
208
213
208
145
208
142
208