มือจับ(Knop)
ที่ถอดสลักเเกนสปูน
TYPE S (เเบน)
AC Knob Basszone Type : Z
AC Knob Basszone Type : Z (Extra)
Feature Brands
15551
196
588
196
213
196