หัวจิ๊ก
หัวจิ๊ก3D premium
Jigheadz Trout EYE
Itty Bits Jigheads
WHITE HEAD (เเบบหัวกลม)
WHITE HEAD (เเบบหัวปลา)
HUNTER X JIGHEAD 3g.
HUNTER X JIGHEAD 7g.
HUNTER X JIGHEAD 14g.
Headbutt (หัวกลม)
Headbutt (หัวปลา)
หัวจิ๊กหมอลำ
Jighead Extrastrong
เดี๋ยวหมั๋ง HEAD
Headbutt (หัวสี)
ORCA หัวจิ๊ก - รุ่น D-JIG หัวกลม
Headbutt Chinu 3X
cx Coastal X Jighead
หัวจิ๊ก Deep Spin #14g.
หัวจิ๊ก Deep Spin #18g. (เเบบมีพู่)
หัวจิ๊ก Deep Spin 14g. (ไม่มีพู่)
หัวจิ๊ก Deep Spin 18g. (ไม่มีพู่)
J.HEAD X INNOVATE
Shot Gun EXTRA WIDE GAP
Feature Brands
55267
4374
52107
4374
31271
4374
31162
4374
27717
4374
26893
4374
19496
4374
19101
4374
18573
4374
10659
4374
9462
4374
2868
4374
588
4374
586
4374
534
4374
527
4374
512
4374
510
4374